Polityka prywatności

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych RODO

Administratorem i odbiorcą Twoich danych osobowych jest: iMark Systemy Okienne Elżbieta Mikielewicz (iMark) z siedzibą ul. Topograficzna 9 lok. 26
w Warszawie.

1. Nasze dane kontaktowe to: biuro@imark.com.pl, wyceny@noweokna.pl,  drzwi@drzwi123.pl, adres korespondencyjny ul. Grochowska 114, 04-301 Warszawa
2. W sprawach związanych z ochroną Twoich danych możesz kontaktować się z nami pod adresem e-mail: biuro@imark.com.pl lub korespondencyjnie na adres iMark Systemy Okienne,  „RODO”, ul. Grochowska 114, 04-301 Warszawa
3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do celu prowadzenia korespondencji ofertowej, przekazywania zamówień i umów, faktur do zawartych umów, prowadzenia procesu reklamacji oraz innych informacji związanych z wyżej wymienionymi
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez iMARK narusza przepisy RODO.
5. Żądania dotyczące wykonania praw wskazanych w ustępie poprzednim zgłaszać należy na adres email koordynatora w zakresie ochrony danych osobowych: biuro@imark.com.pl z dopiskiem: „RODO”
6. Dane osobowe Klienta będą gromadzone oraz przetwarzane w formie papierowej oraz elektronicznej.
7. Dane osobowe Klienta będą ujawniane upoważnionym pracownikom i współpracownikom iMark oraz odbiorcom danych uprawnionym do dostępu do danych osobowych: Urzędom Skarbowym, organom kontroli skarbowej, biegłym rewidentom. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
8. Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji zamówienia Klienta - przygotowania i wykonania Umowy oraz praw z Gwarancji.

Wykorzystanie plików "cookies"

 • Wymagane - zapisanie wybranych przez użytkownika zgód
 • Anonimowa identyfikacja - minimalne dane kojarzące danego użytkownika z urządzeniem, niezbędne do działania niektórych funkcjonalności
  • zapisanie informacji o plikach przesłanych do serwera na formularzu kontaktowym (strona "Pomiar")
  • zapisanie identyfikatora odwiedzającego kalkulator, w celu udzielania dostępu do tworzonych przez niego wycen; z identyfikatorem kojarzone są następujące informacje (służące do prac utrzymaniowych, rozbudowy i poprawy działania kalkulatora):
   • IP odwiedzającego
   • dane przeglądarki internetowej
   • system operacyjny
 • Marketing - zapisywanie danych związanych z wyświetlaniem reklam poprzez usługi Google
 • Identyfikacja użytkownika - zapisywanie danych kojarzących użytkownika w kontekście wyświetlania reklam poprzez usługi Google
 • Personalizacja reklam - zapisywanie danych związanych z personalizacją reklam wyświetlanych poprzez usługi Google
 • Statystyka - zapisywanie danych związanych ze zbieraniem danych analitycznych w obrębie usługi Google Analytics